Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


W wypowiedziach z dymków podkreśl na niebiesko czasowniki w stronie czynnej, a na czerwono – w stronie biernej.

Jutro pójdę w świat 6 Ćwiczenie 54. strona 1

Rozwiązanie:
W wypowiedziach z dymków podkreśl na nie
Pokaż więcej...

Jutro pójdę w świat 6 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

ISBN

978-83-021-8124-5

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń