Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Połącz czasowniki z ich opisem gramatycznym.

Język polski 4 Ćwiczenie 1. strona 4

Rozwiązanie:
1. Czasownik "biegać" 2. Czasownik "być"
Pokaż więcej...

Język polski 4 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Piotr Zbróg

ISBN

978-83-810-8062-0

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń