<
9 14

Jak sądzisz z jakich powodów nagroda otrzymała taką właśnie nazwę? “Złote żuki”

Rozwiązanie: