14 17 19 20 23 24 25 26 27 30

Czy utrata przez Polskę niepodległości po okresie demokracji szlacheckiej potwierdza czy neguje Heglowską koncepcję rozwoju dziejów? Uzasadnij swoje zdanie. 

Rozwiązanie: