97 99 100 109 113

Czy bohater od razu się zorientował, że ma do czynienia z kryptogramem?

Rozwiązanie: