80 81 82 83 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Oszacuj, jaką pracę wykonano podczas przesuwania zeszytu po biurku na odległość 49 cm, jeżeli będzie na niego działać siła 0,198 N. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Rozwiązanie: