5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 20

Uzupełnij zdania, wybierając literę określającą przyrząd pomiarowy spośród zilustrowanych poniżej oraz dokładność, z jaką należy wykonać dany pomiar, spośród podanych w ramce.

Rozwiązanie: