77 79 80 81 82 83 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Przeanalizuj powyższy tekst oraz wykres i wśród wymienionych źródeł enei:gii podkreśl trzy najczęściej wykorzystywane obecnie.

Rozwiązanie: