72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 86 87 88 90 91 92 93 94

Uczniowie badali zależność między wartością siły potrzebnej do wprawienia w ruch drewnianych prostopadłościanów a siłą nacisku. Użyli 4 identycznych klocków, każdy o masie 200 g, i siłomierza. Najpierw przyczepili siłomierz do jednego klocka i wprawili klocek w ruch, trzymając za siłomierz. Odczytali, przy jakiej wartości siły klocek zaczął się przesuwać. Potem mierzyli siłę potrzebną do wprawienia w ruch kolejno 2, 3 i 4 klocków ułożonych jeden na drugim. Siłę mierzyli z dokładnością do 0,1 N. Dla każdej liczby klocków uczniowie wykonali po 3 pomiary. Wyniki zapisali w tabeli.

Rozwiązanie: