69 72 73 74 75 76 77 79 81 82 83 86 87 88 90 91

Przyjrzyj się sytuacjom przedstawionym na rysunkach. Uzupełnij tabelę, wpisując symbole odpowiednich sił.

Rozwiązanie: