68 69 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 86 87 88 90

Oceń prawdziwość zdań . Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: