65 66 67 68 69 72 73 74 75 77 79 80 81 82 83 86 87

Przeanalizuj przykład zamieszczony pod kodem QR i oblicz przyspieszenie wagonu tramwajowego o masie 35 t, na który działa siła o wartości 17,5 kN.

Rozwiązanie: