62 63 64 65 66 67 68 69 72 74 75 76 77 79 80 81 82 83

Na ilustracjach zaznaczono wektory sił działających na przedstawione na nich ciała. Uzupełnij opisy o wartość siły wypadkowej $F_w$ i znak określający zwrot tej siły: w prawo →, w lewo ←, do góry ↑, w dół ↓ , lub wpisz =, jeżeli siły się równoważą.

Rozwiązanie: