56 57 58 59 60 62 63 64 66 67 68 69 72 73 74 75 76

Odpowiedz na pytania dotyczące ruchu ciała, dla którego zależność drogi od czasu przedstawiono na wykresie. Zastosuj wiedzę z przykładu pod kodem QR.

Rozwiązanie: