52 53 56 57 58 59 60 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74

Zdjęcia A i B przedstawiaj ą odpowiednio położenie jabłka i samochodu w równych odstępach czasu. Przeanalizuj ruch jabłka i samochodu i odpowiedz, które z ciał poruszało się ruchem jednostajnym, a które – niejednostajnym. Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie: