5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Dopasuj do opisów A-D pojęcia spośród I-VI. Uwaga. Nie wszystkie pojęcia trzeba wykorzystać.

Rozwiązanie: