47 48 49 50 51 52 53 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69

Oto fragment opisu drogi do skarbu na starej pirackiej mapie.

Rozwiązanie: