45 46 47 48 49 50 51 52 53 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67

Wybierz poprawne dokończenia zdań.

Rozwiązanie: