42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 58 59 60 62 63 64

Stosując jeden z powyższych sposobów rozwiązania, oblicz siłę wyporu, która działa na kamień o objętości $25 cm^3$ całkowicie zanurzony w cieczy o gęstości $1,2 \frac g{{cm}^3}$

Rozwiązanie: