40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 56 57 58 59 60

Na rysunku pokazano schemat podnośnika hydraulicznego. Powierzchnia małego tłoka $S_1\: =\: 150 {cm}^2$, powierzchnia dużego tłoka $S_2\: = 0,18\: m^2$, masa ładunku podnoszonego przez duży tłok $m\: = \:600\: kg$. Oblicz siłę, jaką należy działać na mały tłok, aby duży tłok mógł unieść ładunek, oraz odległość, na jaką zostanie przesunięty mały tłok, jeżeli duży uniósł się na wysokość $10 \: cm$.

Rozwiązanie: