37 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 56 57 58 59

Uczniowie, wykorzystując wiedzę o prasach hydraulicznych, skonstruowali z dwóch strzykawek o różnych średnicach i kawałka odpowiednio wygiętej blachy, oryginalnego dziadka do orzechów (patrz zdjęcie). Powierzchnie tłoczków użytych strzykawek wynoszą $50\: {mm}^2$ i $250 \: {mm}^2$. Przeanalizuj „Przykład” i oblicz siłę, jaką na orzech działa duży tłok, jeżeli mały jest wciskany siłą 20 N.

Rozwiązanie: