32 33 34 35 36 37 40 41 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Oblicz ciśnienie, jakie wywierają na podłoże ciała przedstawione na ilustracjach, postępując w sposób opisany w „Przykładzie” na str. 41. Uzupełnij tabelę o brakujące wyniki.

Rozwiązanie: