30 32 33 34 35 36 37 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

Uczniowie na równym wilgotnym piasku ułożyli trzy prostopadłościenne przedmioty o różnych masach. Kiedy je wyjęli, w piasku pozostały wgłębienia pokazane na rysunku: wgłębienia A i B miały 1 cm, natomiast wgłębienie C sięgało 0,5 cm w głąb piasku.

Rozwiązanie: