25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 37 40 41 42 43 45 46 47

Uczniowie mają wyznaczyć gęstość substancji, z której wykonano klocek w kształcie prostopadłościanu . Ponumeruj odpowiednio kolejne czynności, które powinni wykonać.

Rozwiązanie: