20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 40 41

Rozwiąż zadanie na podstawie informacji

Rozwiązanie: