16 17 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37

Połącz rysunki ze zdjęciami worków, w których cząsteczki są rozmieszczone w sposób pokazany na rysunkach. Podpisz zdjęcia nazwami stanów skupienia ciał zamkniętych w workach.

Rozwiązanie: