10 11 13 14 15 16 17 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

Spośród wyrażeń podanych w ramce wybierz podpisy do poszczególnych rysunków. Wpisz w kratkę nad rysunkiem numer odpowiedniego określenia.

Rozwiązanie: