5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe .

Rozwiązanie: