111 112 113 114 115 116 117 119
>

Poniżej zilustrowano przepływ powietrza między lądem a morzem o różnych porach dnia.

Rozwiązanie: