107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 119 122

Na wykresach przedstawiono zależność temperatury od czasu ogrzewania – szkła oraz ołowiu. Podpisz wykresy nazwami odpowiednich substancji. Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie: