105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 119 122

Na zdjęciach przedstawiono różne zmiany stanu skupienia: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimację i resublimację. Zapisz od ilustracjami właściwe nazwy zjawisk.

Rozwiązanie: