104 105 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 119 122

Korzystając z „Przykładu”, oblicz końcową temperaturę 4 kg wody o temperaturze początkowej 15°C po dostarczeniu 252 kJ ciepła. Ciepło właściwe wody to $4200\;\frac{\mathrm J}{\mathrm{kg}\cdot^\circ\mathrm C}\;$

Rozwiązanie: