101 104 105 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 119 122

Zaznacz w tekście fragmenty dotyczące przepływu ciepła, a następnie przepisz je do tabeli i zapisz nazwę sposobu przepływu ciepła, z którym mamy do czynienia w opisanej sytuacji.

Rozwiązanie: