100 101 104 105 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 119 122

Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe pola nazwy poniższych materiałów.

Rozwiązanie: