99 100 101 104 105 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 119

Oblicz, o ile wzrosła energia wewnętrzna tarcz i klocków hamulcowych podczas hamowania samochodu, jeżeli siła tarcia wykonała pracę 600 kJ, a w tym czasie do otoczenia zostało oddane 350 kJ ciepła.

Rozwiązanie: