5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22

Podpisz zilustrowane poniżej rodzaje oddziaływań i zapisz, między jakimi ciałami zachodzą.

Rozwiązanie: