94 95 96 97 98 99 100 101 104 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Uszereguj naczynia od tego, w którym herbata ma najmniejszą energię wewnętrzną, do tego, w którym energia wewnętrzna herbaty jest największa. Wpisz w okienka litery oznaczające poszczególne naczynia we właściwej kolejności.

Rozwiązanie: