93 94 95 96 97 98 99 100 101 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Leżąca na biurku o wysokości 1 m książka miała energię potencjalną grawitacji 4 J względem podłogi. Paweł niechcący zrzucił ją na ziemię. Przyjmij, że ruch książki to spadek swobodny. Wskaż poprawne uzupełnienia zdania.

Rozwiązanie: