88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108

Przeanalizuj przykład z poprzedniej strony i rozwiąż zadanie.

Rozwiązanie: