72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 84 85 88 89 90 91 92 93 94

Do źródeł fal przedstawionych na zdjęciach dopasuj rodzaj wysyłanych przez nie fal elektromagnetycznych, wybrany spośród podanych w ramce. Uwaga. Nie wszystkie rodzaje fal elektromagnetycznych trzeba wykorzystać.

Rozwiązanie: