5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17

Przeanalizuj poniższą wskazówkę i określ znak oraz wartość ładunku elektrycznego jonu, w którym liczba elektronów jest o 2 większa od liczby protonów.

Rozwiązanie: