65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 85

Poniżej przedstawiono profil powierzchni wody na morzu w pobliżu brzegu. Przeanalizuj rysunek i napisz, gdzie fale w pobliżu brzegu rozchodzą się szybciej: na wodzie głębokiej czy płytkiej. Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie: