64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 82 83 84 85

Na wykresach przedstawiono kształt fali przemieszczającej się w prawo w pewnej chwili oraz po 0,2 s. Przeanalizuj przykład ze s. 74 i odpowiedz na pytania

Rozwiązanie: