64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84

Poniżej przedstawiono falę na sznurze w pewnej chwili (rys. A) oraz po 0,25 s (rys. B).

Rozwiązanie: