60 61 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82

Na rysunku poniżej przedstawiono kolejne położenia poruszającego się wahadła . Szarym kolorem zaznaczono ilość energii potencjalnej, a niebieskim ilość energii kinetycznej, jaką ma wahadło w danym położeniu.

Rozwiązanie: