5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Znaki ,,-” oraz ,,+” oznaczają pewną (taką samą dla obu znaków) ilość ładunku elektrycznego, odpowiednio ujemnego i dodatniego. Zapisz pod rysunkiem, czy przedstawione na nim ciało jest naelektryzowane dodatnio, ujemnie, czy też jest elektrycznie obojętne.

Rozwiązanie: