55 56 58 59 60 61 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Aby określić amplitudę i położenie równowagi drgającego ciężarka zawieszonego na sprężynie, umieszczono obok niego linijkę. Na rysunkach pokazano minimalne oraz maksymalne wychylenie końca sprężyny.

Rozwiązanie: