47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 64 65 66 67 68 69

Zastanów się i podaj po jednej wadzie i jednej zalecie elektromagnesów w porównaniu z magnesami trwałymi. Krótko uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie: