42 43 44 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 64

Uczniowie chcieli zademonstrować wzajemne oddziaływanie przewodów, przez które płynie prąd, dlatego korzystając ze szkolnego zestawu do elektryczności, zbudowali obwód przedstawiony na rysunku obok. Aby lepiej zilustrować zjawisko fizyczne, użyli przewodów elektrycznych o różnych kolorach izolacji – czerwonego, niebieskiego i zielonego.

Rozwiązanie: