40 41 42 43 44 47 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61

Magnes działa na stalową, początkowo nienamagnesowaną kulę siłą o wartości 15 N. Przyjmując, że 1 cm odpowiada 10 N, narysuj wektor siły, z jaką magnes działa na stalową kulę, oraz wektor siły, z jaką stalowa kula działa na magnes.

Rozwiązanie: